GALA

-

Category: Finanses

Biežak Uzdotie Jautajumi Vai Kreditiestade

Kredita summa tiek sadalita pa menešiem. Vadoties pec maksajumu grafika, kas pieejams klienta profila, Jums katru menesi javeic maksajums no sava bankas konta, izmantojot sekojošus rekvizitus:. Maksajuma merki janorada: Jusu personas kods, Aizdevuma kods, Kredita maksa. Parskaitijumu varat veikt uz kadu no šiem Creamcredit kontiem:.

Maksajums var tikt veikts ne tikai internetbanka, bet ari izmantojot VISA vai Mastercard tieša debeta iespeju. Jums klienta profila ir jaievada savi kreditkartes dati un jaapstiprina, ka ikmeneša maksajums tiek ieturets no Jusu konta. Tas ir erti, jo nodrošinas, ka neviens ikmeneša maksajums netiek nejauši palaists garam.

Ikviens klients var dalu vai pilnu kredita summu atmaksat pirms termina, tada veida samazinot ari komisijas maksu. Ja velaties atmaksat lielaku summu, ka to paredz ātrais kredīts, sava profila parbaudiet, kada ir atlikusi summa un aktuala procentu likme. Kopejo summu parskaitiet uz kadu no iepriekš noraditajiem Creamcredit konta numuriem.

Kad parskaitijums veikts, nosutiet e-pastu uz adresi info creamcredit. Skip to content deco Paterina kredits Kadas ir Jusu finansialas vajadzibas? Sanemt piedavajumu!Paterina kredita iespejamie ikmeneša maksajumi aprekinati, izmantojot šadus pienemumus: kredita summa – 2 Kas ir paterina kredits? Cik liela paterina kredita summa pieejama jauniem un esošiem klientiem?

Kads ir paterina kredita izniegšanas terminš? Kadi ir nosacijumi, kas jaievero, lai ir iespejas sanemt Creamcredit paterina kreditu?

Pirms piesakaties paterina kreditam pie Creamcredit, iesakam parliecinaties, ka atbilstat sekojošiem aizdevuma sanemšanas nosacijumiem: Jums ir jabut Latvijas Republikas iedzivotajam; Jusu vecumam jabut no 20 lidz 70 gadiem; Jusu pastavigajai dzivesvietai jabut Latvija; Jums ir vajadzigs aktivs bankas konts kada no Latvijas komercbankam, ka ari iespeja pierakstities internetbanka; Jums ir nepieciešams aktivs talruna numurs kada no Latvijas mobilo operatoru tikliem; Jums ir jabut regulariem, oficialiem ienakumiem; Jums ir vajadziga aktiva e-pasta adrese sazinai ar aizdeveju.

Ar kadiem papildu maksajumiem jarekinas piesakoties paterina kreditam? GPL – gada procentu likme – ir kopejas kredita izmaksas, kas izteiktas procentos un tas veido: Procentu likme – menesi no 1. Kadiem merkiem tiek izmantots paterina kredits? Dažas no popularakajam iecerem, kas tiek istenotas ar kredita starpniecibu, ir: Majas remonts un paterina precu iegade – ja maksa par ši plana istenošanu škiet Jusu ši briža iespejam parak augsta, Creamcredit.

Personalizets kredita piedavajums pie Creamcredit laus Jums iegadaties Jums nepieciešamo transporta lidzekli, ka ari uzturet to laba tehniska stavokli, lai nekas netraucetu doties cela; Izglitiba – Ja maksa par macibam ir salidzinoši augsta, noderigs var but aizdevums.

Jums vairs nav jaatliek izglitibas ieguve uz vairakiem gadiem – istenojiet to tagad, jo tam nepieciešama summa var but Jusu riciba jau pavisam driz; Veselibas aprupe – stress un steidzigais ikdienas ritms liek mums atstat rupes par veselibu otraja plana, turklat maksa par veselibas aprupi nereti izmaksa diezgan daudz.

Izmantojiet personalizetu aizdevumu, lai parupetos par sevi tad, kad tas ir visvairak nepieciešams. Cik ilga laika tiks izskatits pieteikums paterina kreditam un cik ilga laika klients sanem naudu sava bankas konta? Vai ir iespejams atlikt vai pagarinat kredita ikmeneša maksajuma atmaksas terminu? Ka notiek paterina kredita atmaksas process?

Vadoties pec maksajumu grafika, kas pieejams klienta profila, Jums katru menesi javeic maksajums no sava bankas konta, izmantojot sekojošus rekvizitus: Sanemejs: Creamfinance Latvia SIA Maksajuma merki janorada: Jusu personas kods, Aizdevuma kods, Kredita maksa. Parskaitijumu varat veikt uz kadu no šiem Creamcredit kontiem: Citadele. Procenti un Izmaksas. Elastigums un Noteikumi. Repay for more than days on your.