Uzskatu, Ka Ir Parkaptas Robežas

Šerai ir pardoti vairak neka miljoni ierakstu, tostarp vinas vizitkarte – dziesma Believe – ir visveiksmigakais deju muzikas singls, kads jebkad izdots. Vini ir draudzigi pret mani, varbut tapec, ka esmu bijusi vinu dzives lielakaja dala. Un vinu vecaku dzive ari. Par Šeras smago parbaudijumu, kad vina nonaca Epstaina-Baras virusa vara, ir daudz rakstits, un popdiva nekad savu slimibu nav slepusi. Pec diagnozes noteikšanas Šera nespeja stradat vairakus gadus.

Uzskatu, ka ir parkaptas robežas.

Big Party” aicina gan pieaugšos, gan bernus apskatit mazo pilsetinu!Uzspele galda hokeju kopa ar cempionu Sandi Kristapu Lagzdinu!Satiec Valsts policijas darbiniekus un klusti par drošibas inspektoru!Aksesuari zidainiem – kokvilnas pledini, ietinamie autini, gultasvela ar iestradatu Outlast tehnologiju, grutniecu pakavi. Cilmes šunas – ieguldijums berna nakotne!Berni vares iepazit mediku darba ekipejumu un apgut pirmo palidzibu!No Kipsalas majup ar pirkumiem un labu noskanojumu!Iejuties Sylvanian Families pasaule!Atrums aizrauj kopa ar Bburago!Esi maksliniece ar Doh-Vinci!Iepazisti rotalu ierocus – NERF!ELKOR bernu preces vienuviet un par vel izdevigakam cenam!Piedalies slotkaru sacensibas!Es jutos jaunaka, jo man ir loti daudz gadu, un tad, kad es tur iegaju, par kadiem 10 gadiem jaunaka es kluvu,” universalveikala “Bernu pasaule” zelta laikus atceras Zenta. Pašlaik ekas pirma stava lielakais nomnieks ir partikas lielveikals “RIMI”, ko ikdiena apmekle cilveku tukstoši, ko nevaretu teikt par parejiem “Bernu pasaules” staviem.

Karstakais laiks Kuba ir no junija lidz augustam. Šajos menešos temperatura var sasniegt pat 38° C. Aukstaka temperatura ir janvari, kad temperatura ir aptuveni 26° C. Pirms došanas uz Kubu noderigi zinat vienu no vislielakajam atškiribam šai valstij pret jebkuru citu – valstij ir divas dažadas valutas.

Konvertejamais peso ir paredzets turistiem, un to vertiba ir 1 peso pret 1 ASV dolaru. Savukart Kubas peso galvenokart tiek izmantots vietejo iedzivotaju vidu, to vertiba ir 24 reizes mazaka ka konvertejamajam peso. Šis valutas nav iespejams iegut nekur citur ka vien Kuba, tadel naksies naudas mainu veikt, esot uz vietas valsti. Kuba ta ir brinumaina sala, kas atrodas starp Karibu juru un Atlantijas okeanu Ziemelamerikas Dienvidos.

Kuba ir 3 kalnu gredas. Rietumos – Sierra de los Organos, centralaja dala – Sierra del Escambray un Austrumkubas dienvidu regiona – Sierra Maestra, kur atrodas valsts augstakais punkts – Pico Real del Turquino. Tas ir mitrs un tropisks. Lietains ir no maija lidz oktobrim un sauss no novembra lidz aprilim.

Kuba ir tikai divi gadalaiki: ziema sausa sezona no septembra lidz aprilim un vasara lietus sezona maija lidz augusam. Ipatneji ir tas, ka Kuba raksturigs liels mitruma daudzums visa gada laika. Tas saistits gan ar lauksaimniecibas ipatsvara samazinašanos ekonomika, gan to, ka ari Kuba lauksaimnieki aizvien biežak sak izmantot daudzmaz musdienigu tehniku.

Pieprasijums pec nekvalificeta darbaspeka kritas. Tomer Kubas Komunistiskas jauniešu savienibas Nacionala biroja parstavis Joels Peress Joel Peres uzsveris, ka darbs ka macibu procesa sastavdala savas funkcijas nezaudes – šis princips saglabasies ka Kubas pedagogiska modela sturakmens. Tas nozime, ka skoleniem dala laika, kuru vini varetu veltit izglitibas iegušanai, bus jaziedo, stradajot pie skolam ierikotajos saknu darzos un siltumnicas, bet studentus gaida darba prakse rupniecibas uznemumos.

Mazie piekarini ir tiri gliti, tacu es neloloju ceribas, ka tie tiešam gatavoti no izskalotiem melnajiem koralliem, nebojajot korallu rifus. Labakaja gadijuma, no ta saucamajiem zilajiem ragiem, sliktakaja, no plastmasas. Katrs tirgotajs steidz sasveicinaties un sak atkartot pantinu par to, ka skatišanas ir bezmaksas un jauta no kuras valsts esi. Lai ari daudzos celvežos raksta, ka kubieši nekaulejas, tomer realitate ir preteja.

Pie izejas to var palugt uzradit, un, ja nebus ko paradit, var gadities maksat otrreiz.

Tapat tas viss maksa krietni letak, neka izdodas nokaulet. Vienmer rupigi jaapskatas, vai viss pareizi saskaitits, vai tiek izdots pareizs atlikums. Tapat, ja ir patrapijies kads veikals, kur tomer dod cekus, tas obligati janem! Pie izejas to var palugt uzradit, un, ja nebus ko paradit, var gadities maksat otrreiz. Es biju nedaudz skeptiska par Tropicana kabare apmeklejumu Havana.